[ceph-users] What is rgw.none

Arvydas Opulskis zebediejus at gmail.com
Thu Oct 18 23:47:44 PDT 2018


Hi,
we have same question when trying to understand output of bucket stats.
Maybe you had found explanation somewhere else?

Thanks,
Arvydas

On Mon, Aug 6, 2018 at 10:28 AM Tomasz Płaza <tomasz.plaza at grupawp.pl>
wrote:

> Hi all,
>
> I have a bucket with a vary big num_objects in rgw.none:
>
> {
>   "bucket": "dyna",
>   "zonegroup": "84d584b4-3e95-49f8-8285-4a704f8252e3",
>   "placement_rule": "default-placement",
>   "explicit_placement": {
>     "data_pool": "default.rgw.buckets.data",
>     "data_extra_pool": "default.rgw.buckets.non-ec",
>     "index_pool": "default.rgw.buckets.index"
>   },
>   "id": "99a07ed8-2112-429b-9f94-81383220a95b.3676457.19",
>   "marker": "99a07ed8-2112-429b-9f94-81383220a95b.3676457.19",
>   "index_type": "Normal",
>   "owner": "dyna",
>   "ver":
> "0#106001,1#106724,2#105646,3#105913,4#106485,5#105165,6#105712,7#107249",
>   "master_ver": "0#0,1#0,2#0,3#0,4#0,5#0,6#0,7#0",
>   "mtime": "2017-09-25 11:24:25.568108",
>   "max_marker": "0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#",
>   "usage": {
>     "rgw.none": {
>       "size": 0,
>       "size_actual": 0,
>       "size_utilized": 0,
>       "size_kb": 0,
>       "size_kb_actual": 0,
>       "size_kb_utilized": 0,
>       "num_objects": 18446744073709551615
>     },
>     "rgw.main": {
>       "size": 28380702832,
>       "size_actual": 28810874880,
>       "size_utilized": 28380702832,
>       "size_kb": 27715531,
>       "size_kb_actual": 28135620,
>       "size_kb_utilized": 27715531,
>       "num_objects": 210206
>     },
>     "rgw.multimeta": {
>       "size": 0,
>       "size_actual": 0,
>       "size_utilized": 0,
>       "size_kb": 0,
>       "size_kb_actual": 0,
>       "size_kb_utilized": 0,
>       "num_objects": 0
>     }
>   },
>   "bucket_quota": {
>     "enabled": false,
>     "check_on_raw": false,
>     "max_size": -1,
>     "max_size_kb": 0,
>     "max_objects": -1
>   }
> }
>
> What is rgw.none and is this big number OK?
> --
>
> Best regards
> Tomasz Płaza
>
>
> Spółki Grupy Wirtualna Polska:
>
> Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.
> Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego -
> Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
> Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1 445
> 199,00 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):
> 521-31-11-513
>
> Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.
> Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego -
> Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
> Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000580004, kapitał zakładowy: 317 957
> 900,00 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):
> 527-26-45-593
>
> Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Wirtualna Polska
> Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „WPM”). WPM przetwarza Twoje dane
> osobowe, które zostały podane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie
> dotychczasowej współpracy, w związku z zawarciem umowy lub zostały zebrane
> ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres
> email, numer telefonu. Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce
> prywatności <https://onas.wp.pl/poufnosc.html>, między innymi w celu
> realizacji współpracy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w
> celach marketingowych WP. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych
> osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes jakim
> jest m.in. przesyłanie informacji marketingowych o usługach WP, w tym
> zaproszeń na konferencje branżowe, informacje o publikacjach. Twoje dane
> możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
> podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego
> prawa. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania,
> usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do
> zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Prawa te oraz
> sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności
> <https://onas.wp.pl/poufnosc.html>. Tam też znajdziesz informacje jak
> zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.
> _______________________________________________
> ceph-users mailing list
> ceph-users at lists.ceph.com
> http://lists.ceph.com/listinfo.cgi/ceph-users-ceph.com
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ceph.com/pipermail/ceph-users-ceph.com/attachments/20181019/1c150ab8/attachment.html>


More information about the ceph-users mailing list